Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om polisen (JuU6)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om polisen. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om polisens organisation och arbetsmetoder, antagningen till och innehållet i polisutbildningen, ledarskap inom polisen samt ordningsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-02-27
Justering: 2007-03-13
Betänkande publicerat: 2007-03-14
Trycklov: 2007-03-13
Reservationer 16
Betänkande 2006/07:JuU6

Nej till motioner om polisen (JuU6)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om polisen. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om polisens organisation och arbetsmetoder, antagningen till och innehållet i polisutbildningen, ledarskap inom polisen samt ordningsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-28
4

Beslut

Beslut: 2007-03-29
23 förslagspunkter, 21 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Polisens yttre organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju238 yrkande 2, 2006/07:Ju239 yrkande 5, 2006/07:Ju240 och 2006/07:Ju305.

2. Organisering av det polisiära arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju230 yrkandena 1-6, 2006/07:Ju282, 2006/07:Ju310 yrkande 8, 2006/07:Ju312 yrkandena 5 och 6, 2006/07:Ju333 yrkandena 1-6 och 2006/07:Ju346.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

3. Hedersrelaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So385 yrkande 2.

4. Utredning av krigsförbrytelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju289 och 2006/07:Ju374.

5. Trafikövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:T420 yrkande 7.

Reservation 3 (mp)

6. Effektivisering av polisens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju343 yrkande 5.

Reservation 4 (v)

7. Central inköpsfunktion för polisen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju343 yrkande 3.

8. Polisens kostnader för evenemangsbevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju372 yrkande 5.

Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030027
m780019
c23006
fp23005
kd19005
v18004
mp01702
Totalt26417068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Polisens samverkan, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 17, 2006/07:Sk247 yrkande 2, 2006/07:Ju212, 2006/07:Ju293, 2006/07:Ju310 yrkandena 4, 6 och 7, 2006/07:Ju311 yrkandena 1 och 3, 2006/07:Ju327, 2006/07:Ju367 yrkande 6 och 2006/07:Ju385.

Reservation 6 (v)

10. Rekrytering av poliser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju271, 2006/07:Ju304, 2006/07:Ju343 yrkandena 2 och 4 samt 2006/07:A270 yrkande 48.

Reservation 7 (v)

11. Polisutbildningens akademisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju253 yrkande 1, 2006/07:Ju343 yrkande 6, 2006/07:Ju363 och 2006/07:Ju377.

Reservation 8 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m780019
c23006
fp23005
kd19005
v01804
mp17002
Totalt160121068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Övriga polisutbildningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju211, 2006/07:Ju253 yrkande 2, 2006/07:Ju312 yrkande 7, 2006/07:Ju343 yrkande 8, 2006/07:Ju353 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Ju362 yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (v)

13. Internutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju343 yrkande 10.

Reservation 10 (v)

14. Handledning av polisens personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju343 yrkande 7.

Reservation 11 (v)

15. Polisens befogenheter vid demonstrationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju206 yrkande 2.

Reservation 12 (v)

16. Tillträdesförbud till idrottsevenemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju279 yrkande 1.

17. Omhändertagande av berusade personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju324.

18. Brottsförebyggande arbete bland näringsidkare m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju214 och 2006/07:Ju312 yrkande 4.

Reservation 13 (v)

19. Polisens våldsanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju239 yrkandena 1-4 och 2006/07:Ju343 yrkandena 11-13.

Reservation 14 (v)

20. Eftersökning av försvunna personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju229 yrkandena 1-3 och 2006/07:Ju334 yrkandena 1-3.

21. Beslag och förverkande av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:T420 yrkande 6.

Reservation 15 (mp)

22. Nationella identitetskort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju325.

23. Registernämndens sammansättning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju255 yrkandena 2 och 3.

Reservation 16 (v)