Polisfrågor

Justitieutskottets betänkande 1996/97:JuU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 1997

Beslut

Polisfrågor (JuU10)

Riksdagen avslog ett tjugotal motioner från allmänna motionstiden om polisväsendet. Motionerna behandlar bland annat polisutbildningen, Säkerhetspolisen, samarbetet mellan tull och polis samt de interna utredningarna inom polisen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.