Polisfrågor – förenklad beredning

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2008

Beslut

Nej till motioner om polisfrågor (JuU28)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om polisfrågor. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Justitieutskottet kommer under våren 2008 att behandla mer ingående övriga motioner om polisfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-01-31
Justering: 2008-02-12
Betänkande publicerat: 2008-02-13
Trycklov: 2008-02-12
Betänkande 2007/08:JuU28

Alla beredningar i utskottet

2008-01-31

Nej till motioner om polisfrågor (JuU28)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om polisfrågor. Riksdagen har tidigare under mandatperioden sagt nej till likadana eller snarlika motioner. Utskottet kommer under våren 2008 att behandla mer ingående övriga motioner om polisfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-02-20
4

Beslut

Beslut: 2008-02-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Motionsyrkanden om polisfrågor som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju225 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ju245 yrkandena 1 och 2, 2007/08:Ju248, 2007/08:Ju287, 2007/08:Ju299 yrkandena 1-3, 2007/08:Ju311, 2007/08:Ju314, 2007/08:Ju315, 2007/08:Ju333 yrkandena 1-6, 2007/08:Ju338 yrkandena 1-3 och 5, 2007/08:Ju344 yrkande 1, 2007/08:Ju346 yrkande 1, 2007/08:Ju393 yrkandena 4 och 6, 2007/08:Ju435 yrkande 12, 2007/08:Ju447 och 2007/08:Sf344 yrkande 34.