Planfrågor

Civilutskottets betänkande 2006/07:CU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2007

Beslut

Nej till motioner om plan- och byggfrågor (CU19)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om planfrågor. Skälet är i huvudsak att riksdagen vill avvakta regeringens arbete med plan- och byggkommitténs slutbetänkande. Samtidigt understryker riksdagen att det är angeläget att regeringen återkommer med förslag på ny lagstiftning. Motionerna handlade bland annat om plan- och byggprocessen, regelförenklingar, buller, brottsförebyggande planering och barnperspektivet i planeringen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-03-27
Justering: 2007-04-17
Betänkande publicerat: 2007-04-26
Trycklov: 2007-04-26
Betänkande 2006/07:CU19

Alla beredningar i utskottet

2007-03-27, 2007-03-22

Motioner om plan- och byggfrågor (CU19)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om planfrågor. Skälet är i huvudsak att utskottet vill avvakta regeringens arbete med plan- och byggkommitténs slutbetänkande. Samtidigt understryker utskottet att det är angeläget att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på ny lagstiftning. Motionerna handlade bland annat om plan- och byggprocessen, regelförenklingar, buller, brottsförebyggande planering och barnperspektivet i planeringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-10
4

Beslut

Beslut: 2007-05-10
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En reformering av plan- och bygglagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk246 yrkandena 20, 22 och 23, 2006/07:C202 yrkandena 6-8, 2006/07:C205 yrkandena 2-4, 2006/07:C212 yrkandena 1-7, 2006/07:C227, 2006/07:C229, 2006/07:C239 yrkandena 1-8, 2006/07:C240, 2006/07:C269, 2006/07:C271 yrkandena 1 och 2, 2006/07:C272, 2006/07:C279 yrkandena 1-4, 2006/07:C289, 2006/07:C305, 2006/07:C323, 2006/07:C356, 2006/07:C360 yrkandena 10, 16-19, 21 och 22, 2006/07:C365 yrkande 3, 2006/07:C377, 2006/07:Fö218 yrkande 2, 2006/07:Fö219 yrkande 3, 2006/07:So462 yrkandena 5 och 6, 2006/07:So464 yrkandena 5, 7 och 11, 2006/07:T301 yrkandena 1, 3 och 4, 2006/07:MJ266 yrkandena 23 och 24, 2006/07:MJ339 yrkandena 5 och 8 samt 2006/07:A270 yrkande 27.

2. Inspiredirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:C310.