Planfrågor m.m.

Civilutskottets betänkande 2009/10:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2010

Beslut

Nej till motioner om plan och bygglagen (CU16)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om frågor som berör plan- och bygglagen. Skälet är att regeringen har avlämnat propositionen "En enklare plan- och bygglag". I propositionen föreslår regeringen att en helt ny plan- och bygglag ersätter den nuvarande lagen. Utskottet säger därför nej till samtliga motioner och hänvisar till den nu överlämnade propositionen. Många motioner tar upp plan- och byggprocessen. Andra motioner tar bland annat upp buller-, trafik- och klimatfrågor i samhällsplanering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om plan och bygglagen (CU16)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om frågor som berör plan- och bygglagen.

Skälet är att regeringen har avlämnat propositionen "En enklare plan- och bygglag". I propositionen föreslår regeringen att en helt ny plan- och bygglag ersätter den nuvarande lagen. Utskottet säger därför nej till samtliga motioner och hänvisar till den nu överlämnade propositionen.

Många motioner tar upp plan- och byggprocessen. Andra motioner tar bland annat upp buller-, trafik- och klimatfrågor i samhällsplanering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.