Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2014

Beslut

Riksdagen vill förenkla plan- och bygglagen (CU10)

Plan- och bygglagen behöver moderniseras, förenklas och förtydligas. Det konstaterade riksdagen och gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Riksdagen gjorde redan våren 2013 ett tillkännagivande om plan- och bygglagen men anser att det fortfarande finns ett omfattande reformbehov. Det handlar om att utveckla kommunernas verktyg för att påverka utvecklingen av bebyggelsen och att begränsa administrationen. Detaljplaneinstitutet måste utvecklas, och översiktsplaneringen måste bli enklare och mer strategisk. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om att främja så kallade bokaler med bostad och butik i samma byggnad. Bokaler har byggts i bland annat Rosengård i Malmö och planeras också i Tensta i Stockholm. Riksdagen konstaterar att om fler verksamheter startade i miljonprogrammets bostadsområden skulle det kunna bidra till en positiv utveckling med bättre samhällsservice, nya mötesplatser och ökad trygghet. Berörda myndigheter bör få i uppdrag att se över möjligheterna att underlätta lösningar där flera funktioner blandas i en byggnad. Myndigheterna bör också få i uppdrag att informera om dessa möjligheter och ge stöd till intresserade. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Miljöpartiet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2013/14:C448 yrkande 7 angående översyn av plan- och bygglagen. Bifall till motion 2013/14:C419 yrkande 31 angående s.k. bokaler. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskotts förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-02-06, 2014-02-18

Civilutskottet vill förenkla plan- och bygglagen (CU10)

Plan- och bygglagen behöver moderniseras, förenklas och förtydligas. Det konstaterar civilutskottet och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Riksdagen gjorde redan våren 2013 ett tillkännagivande om plan- och bygglagen. Utskottet anser att det fortfarande finns ett omfattande reformbehov. Det handlar om att utveckla kommunernas verktyg för att påverka utvecklingen av bebyggelsen och att begränsa administrationen. Detaljplaneinstitutet måste utvecklas, och översiktsplaneringen måste bli enklare och mer strategisk. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om att främja så kallade bokaler med bostad och butik i samma byggnad. Bokaler har byggts i bland annat Rosengård i Malmö och planeras också i Tensta i Stockholm. Utskottet konstaterar att om fler verksamheter startade i miljonprogrammets bostadsområden skulle det kunna bidra till en positiv utveckling med bättre samhällsservice, nya mötesplatser och ökad trygghet. Berörda myndigheter bör få i uppdrag att se över möjligheterna att underlätta lösningar där flera funktioner blandas i en byggnad. Myndigheterna bör också få i uppdrag att informera om dessa möjligheter och ge stöd till intresserade. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Miljöpartiet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.