Planering och byggande m.m.

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2018

Beslut

Nej till motioner om planering och byggande (CU16)

Riksdagen sa nej till motioner inom området planering och byggande, med mera. Förslagen handlar bland annat om riksintressesystemet och behovet av bostäder, en översyn av plan- och bygglagen, studentbostäder, byggnaders inomhusmiljö och kontroller vid nybyggnation. Andra förslag rör medborgarinflytande i stadsplaneringen, riktlinjer i planarbetet, statliga byggbolag samt så kallad BID-samverkan - en metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom vissa områden samt att riksdagen står fast vid sina tidigare ställningstaganden i vissa frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

97 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-27
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-06
Reservationer 16
Betänkande 2017/18:CU16

Nej till motioner om planering och byggande (CU16)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner inom området planering och byggande, med mera. Förslagen handlar bland annat om riksintressesystemet och behovet av bostäder, en översyn av plan- och bygglagen, studentbostäder, byggnaders inomhusmiljö och kontroller vid nybyggnation. Andra förslag rör medborgarinflytande i stadsplaneringen, riktlinjer i planarbetet, statliga byggbolag samt så kallad BID-samverkan - en metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom vissa områden samt att utskottet står fast vid sina tidigare ställningstaganden i vissa frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-10
Debatt i kammaren: 2018-04-11
4

Beslut

Beslut: 2018-04-11
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksintressesystemet och behovet av bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 16 och 17,

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 14,

2016/17:1821 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 8,

2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 13,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 32 och 33,

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 24 och 25,

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 11 och 14,

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 22,

2017/18:3113 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2 och 17,

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 55 och 56,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 30 och 31,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 34 och

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 70 0 13
SD 3 0 33 7
MP 20 0 0 5
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 13 0 6
KD 0 13 0 3
- 0 0 4 3
Totalt 136 115 37 61


2. Översyn av plan- och bygglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1919 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg (båda M) yrkande 3,

2017/18:2817 av Ida Drougge (M),

2017/18:2911 av Åsa Coenraads (M),

2017/18:2933 av Erik Ottoson (M),

2017/18:3343 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkandena 3 och 10,

2017/18:3363 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 4,

2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 32 och 40,

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 8 och 11,

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 10 och 17 samt

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

3. Studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD) yrkande 2,

2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 12, 13 och 18,

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkande 18 och

2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 22.

Reservation 6 (M, C)
Reservation 7 (SD)

4. Byggnaders inomhusmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:958 av Ola Johansson och Per Lodenius (båda C) yrkande 2,

2017/18:2016 av Anette Åkesson och Maria Malmer Stenergard (båda M) och

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkandena 32 och 33.

Reservation 8 (KD)

5. Kontroller vid nybyggnation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3-5.

Reservation 9 (V)

6. Medborgarinflytande i stadsplaneringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1602 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3,

2017/18:3363 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 6 och

2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD) yrkandena 26 och 27.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 70 0 0 13
SD 0 36 0 7
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 1 0 17 3
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 3
Totalt 231 40 17 61


7. Riktlinjer i planarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3363 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1, 3 och 5 samt

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 12 (C)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 1 0 18
M 70 0 0 13
SD 36 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 0 19 0 3
V 0 0 18 3
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 3
Totalt 250 20 18 61


8. Statliga byggbolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6 och

2017/18:2664 av Sara Karlsson (S) yrkande 1.

Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 70 0 0 13
SD 36 0 0 7
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 1 17 0 3
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 3
Totalt 271 17 0 61


9. BID-samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:363 av Nina Lundström (L) och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 15 (C)
Reservation 16 (L)

10. Specialiserad världsutställning om hållbar samhällsbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2778 av Emma Hult (MP) yrkandena 1 och 2.

11. Övriga motionsförslag - förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.