Plan- och byggfrågor

BoUs betänkande 1998/99:BoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 1999

Beslut

Motioner om plan- och byggfrågor (BoU4)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om frågor med anknytning till plan- och bygglagen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om plan- och byggfrågor (BoU4)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om frågor med anknytning till plan- och bygglagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.