Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet - anpassningar till EU:s dataskyddsreform

Justitieutskottets bet 2018/19:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2019

Beslut

Lagar om personuppgifter i verksamheter som rör allmän ordning och säkerhet ska anpassas till EU:s dataskyddsreform (JuU26)

Riksdagen har beslutat om en ny kustbevakningsdatalag och förändringar i några andra lagar som styr hur personuppgifter ska behandlas i verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet. Ändringarna anpassar svenska lagar till EU:s dataskyddsreform. Även reglerna för hur personuppgifter ska behandlas förenklas i vissa situationer, till exempel när en person frivilligt betalar de böter han eller hon har blivit dömd till.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förändringarna börjar gälla den 30 juni 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-02
Justering: 2019-05-16
Trycklov: 2019-05-16
bet 2018/19:JuU26

Lagar om personuppgifter i verksamheter som rör allmän ordning och säkerhet ska anpassas till EU:s dataskyddsreform (JuU26)

Regeringen föreslår en ny kustbevakningsdatalag och förändringar i några andra lagar som styr hur personuppgifter ska behandlas i verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet. Ändringarna ska anpassa svenska lagar till EU:s dataskyddsreform. I förslaget ingår också att reglerna för hur personuppgifter ska behandlas förenklas i vissa situationer, till exempel när en person frivilligt betalar de böter han eller hon har blivit dömd till.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Förändringarna ska enligt förslaget börja gälla den 30 juni 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-27
Debatt i kammaren: 2019-05-28
4

Beslut

Beslut: 2019-05-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet - anpassningar till EU:s dataskyddsreform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. kustbevakningsdatalag,
2. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),
3. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister med den ändringen att SFS-numret "(2018:1177)" ska föras in efter "brottsdatalagen" i 5 a § och i 22 § första stycket,
4. lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister med den ändringen att SFS-numret "(2018:1177)" ska föras in efter "brottsdatalagen" i 4 a § och i 16 § första stycket,
5. lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem med den ändringen att SFS-numret "(2018:1177)" ska föras in efter "brottsdatalagen" i 17 § första stycket,
6. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
7. lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
8. lag om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
9. lag om ändring i lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:65 punkterna 1-9.