Personalliggare för tvätteribranschen

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 januari 2013

Beslut

Riksdagen vill skynda på personalliggare för byggbranschen (SkU14)

Regeringen vill fortsätta att utreda personalliggare för byggbranschen för att minska svartarbete. Riksdagen vill i stället att regeringen återkommer med ett förslag som kan börja gälla redan under 2013 och gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

Riksdagen gjorde sitt ställningstagande i samband med att man sa ja till regeringens förslag om personalliggare i tvätteribranschen från den 1 april 2013. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och bakom förslaget står även Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Personalliggare finns sedan 2007 i restaurang- och frisörsbranscherna. Den som bedriver verksamheten måste varje dag anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i lokalen och när. Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionens förslag om personalliggare i tvätteribranschen. Med delvis bifall till motionerna föreslår utskottet ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett förslag om personalliggare för byggbranschen i så god tid att det kan träda i kraft under 2013 och ett förslag om månadsuppgift om anställdas löner och skatter med ikraftträdande den 1 januari 2014.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Skatteutskottet vill skynda på personalliggare för byggbranschen (SkU14)

Regeringen vill fortsätta att utreda personalliggare för byggbranschen för att minska svartarbete. Skatteutskottet vill i stället att regeringen återkommer med ett förslag som kan börja gälla redan under 2013. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med att man sa ja till regeringens förslag om personalliggare i tvätteribranschen från den 1 april 2013. Ställningstagandet gjordes med anledning av motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och bakom förslaget står även Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Personalliggare finns sedan 2007 i restaurang- och frisörsbranscherna. Den som bedriver verksamheten måste varje dag anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i lokalen och när. Skatteverket kan göra oanmälda besök för att kontrollera att allt går rätt till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.