Pensioner

Socialförsäkringsutskottets bet 2018/19:SfU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om pensionsfrågor (SfU22)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om pensionsfrågor. Anledningen är bland annat att riksdagen inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor och att arbete redan pågår.

Motionerna handlar exempelvis om en utredning av pensionssystemet som helhet, avgifterna och inkomsttaket i pensionssystemet och delning av premiepensionen. Andra områden är nivån på garantipensionen och bostadstillägget.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-03-12
Justering: 2019-04-09
Trycklov: 2019-04-30
Reservationer 4
bet 2018/19:SfU22

Nej till motioner om pensionsfrågor (SfU22)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om pensionsfrågor. Anledningen är bland annat att utskottet inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor och att arbete redan pågår.

Motionerna handlar exempelvis om en utredning av pensionssystemet som helhet, avgifterna och inkomsttaket i pensionssystemet och delning av premiepensionen. Andra områden är nivån på garantipensionen och bostadstillägget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-06
Debatt i kammaren: 2019-05-07
4

Beslut

Beslut: 2019-05-08
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 8 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det allmänna pensionssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:200 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:408 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2018/19:547 av Ann-Britt Åsebol (M),

2018/19:617 av Johan Hultberg (M),

2018/19:1002 av Sten Bergheden (M),

2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 13 och 14,

2018/19:2996 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkandena 1, 4, 7 och 8 samt

2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 14 och 15.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 7
M 64 0 0 6
SD 56 0 0 6
C 0 28 0 3
V 0 0 25 3
KD 0 0 20 2
L 16 0 0 3
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 240 28 45 36


2. Garantipension och bostadstillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:408 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 5,

2018/19:481 av Robert Hannah (L),

2018/19:877 av Sten Bergheden (M),

2018/19:878 av Sten Bergheden (M) och

2018/19:1418 av Lars Beckman (M).

Reservation 4 (V)