Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU37

Utskottet arbetar med ärendet

Beslutat: 29 september 2021

Beslut

Skatten på drivmedel påverkas inte av BNP-utvecklingen under 2022 (SkU37)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att pausa den BNP-relaterade justeringen av skatten på bland annat bensin och diesel för år 2022. Den uteblivna uppräkningen av skatten motverkar att priset på bensin och diesel höjs på grund av reduktionsplikten, det vill säga kravet på drivmedelsleverantörer att blanda i biodrivmedel i bensin och diesel för att minska växthusgasutsläppen. Biodrivmedel framställs av förnybar råvara och är för närvarande dyrare att producera än andra drivmedel.

Den pausade så kallade BNP-indexeringen innebär att skatten på drivmedel enbart justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) och inte utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). Pausen gäller bensin, diesel, flygbensin, flygfotogen och vissa oljor med hög svavelhalt. Riksdagen pausade tidigare BNP-indexeringen även för år 2021.

Lagändringen gäller från och med den 1 november 2021 till och med den 31 oktober 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Skatten på drivmedel påverkas inte av BNP-utvecklingen under 2022 (SkU37)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att pausa den BNP-relaterade justeringen av skatten på bland annat bensin och diesel för år 2022. En utebliven uppräkning av skatten motverkar att priset på bensin och diesel höjs på grund av reduktionsplikten, det vill säga kravet på drivmedelsleverantörer att blanda i biodrivmedel i bensin och diesel för att minska växthusgasutsläppen. Biodrivmedel framställts av förnybar råvara och är för närvarande dyrare att producera än andra drivmedel.

En pausad så kallad BNP-indexering innebär att skatten på drivmedel enbart justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) och inte utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). Pausen föreslås gälla bensin, diesel, flygbensin, flygfotogen och vissa oljor med hög svavelhalt. Riksdagen pausade tidigare BNP-indexeringen för år 2021.

Lagändringen föreslås börja gälla från och med den 1 november 2021 till och med den 31 oktober 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.