Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU37

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 september 2021

Nästa händelse: Justering 9 september 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång