Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Justitieutskottets betänkande 2007/08:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 2008

Beslut

Psykiskt störda ska kunna dömas till fängelse (JuU25)

Förbudet mot att döma psykiskt störda till fängelse ska luckras upp. Det sade riksdagen ja till. Fängelse ska få dömas ut om det finns synnerliga skäl. Det kan vara att det är ett mycket allvarligt brott, att gärningsmannen saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård eller har vållat sitt tillstånd själv, till exempel genom att berusa sig. Fängelse får dock inte dömas ut om gärningsmannen har saknat insikt om konsekvensen av sitt handlande. Lagändringen börja gälla den 1 juli 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Psykiskt störda ska kunna dömas till fängelse (JuU25)

Förbudet mot att döma psykiskt störda till fängelse ska luckras upp. Det föreslår justitieutskottet att riksdagen säger ja till. Fängelse ska få dömas ut om det finns synnerliga skäl. Det kan vara att det är ett mycket allvarligt brott, att gärningsmannen saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård eller har vållat sitt tillstånd själv, till exempel genom att berusa sig. Fängelse får dock inte dömas ut om gärningsmannen har saknat insikt om konsekvensen av sitt handlande.

Enligt förslaget ska lagändringen börja gälla den 1 juli 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.