Övergripande miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2013

Beslut

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika övergripande miljöfrågor. Den huvudsakliga orsaken är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljömålen, miljöprövningar enligt miljöbalken och lokalt och regionalt miljöarbete. Andra motioner handlar om översyn av miljöbalken och av terrängkörningslagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-12
Justering: 2013-03-26
Betänkande publicerat: 2013-04-09
Trycklov: 2013-04-09
Reservationer 7
Betänkande 2012/13:MJU15

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om olika övergripande miljöfrågor. Den huvudsakliga orsaken är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljömålen, miljöprövningar enligt miljöbalken och lokalt och regionalt miljöarbete. Andra motioner handlar om översyn av miljöbalken och av terrängkörningslagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-17
4

Beslut

Beslut: 2013-04-17
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Miljömålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ442 av Jennie Nilsson m.fl. (S) och
2012/13:MJ460 av Sven Britton m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M970010
MP21004
FP22002
C20003
SD19001
V01801
KD16003
Totalt195117037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Miljöprövningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ290 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1-3,
2012/13:MJ446 av Jonas Eriksson och Bodil Ceballos (båda MP) och
2012/13:N306 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP02104
FP22002
C20003
SD19001
V01801
KD17002
Totalt27439036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Miljöinvesteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ247 av Louise Malmström (S).

Reservation 3 (S)

4. Översyn av miljöbalken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7 och
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 18.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (V)

5. Naturens rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ448 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP).

6. Terrängkörningslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ394 av Erik A Eriksson och Johan Hedin (båda C) och
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 46.

Reservation 6 (S, MP, V)

7. Inomhusmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ319 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (MP, V)

8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.