Övergripande miljöfrågor

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2009

Beslut

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU5)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om övergripande miljöfrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljöpolitikens mål och genomförande, statens ansvar samt tillsyn och sanktioner enligt miljöbalken.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om övergripande miljöfrågor (MJU5)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 och 2008 om övergripande miljöfrågor. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om miljöpolitikens mål och genomförande, statens ansvar samt tillsyn och sanktioner enligt miljöbalken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.