Övergripande kulturfrågor

Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om övergripande kulturfrågor (KrU4)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar bland annat om prioritering av ungas kultur, HBT-kompetens inom kulturlivet, kultur och hälsa samt jämställdhetsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om övergripande kulturfrågor (KrU4)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar bland annat om prioritering av ungas kultur, HBT-kompetens inom kulturlivet, kultur och hälsa samt jämställdhetsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.