Ordningslag m.m.

Justitieutskottets betänkande 1993/94:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 oktober 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.