Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn (prop. 2005/06:130)

Skatteutskottets bet 2005/06:SkU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt inom byggsektorn (SkU30)

Riksdagen beslutade om lagändringar som ska motverka att mervärdesskatt undandras vid utförande av tjänster eller uthyrning av arbetskraft inom byggsektorn. Beslutet innebär att vid omsättning inom landet av vissa tjänster ska förvärvaren vara skattskyldig, i stället för den som tillhandahåller tjänsten (omvänd skattskyldighet).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-09
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-23
Trycklov: 2006-05-23
Reservationer 2
bet 2005/06:SkU30

Omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt inom byggsektorn (SkU30)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar som ska motverka att mervärdesskatt undandras vid utförande av tjänster eller uthyrning av arbetskraft inom byggsektorn. Förslaget innebär att vid omsättning inom landet av vissa tjänster ska förvärvaren vara skattskyldig, i stället för den som tillhandahåller tjänsten (omvänd skattskyldighet).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-02
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen m.m

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk19 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (fp)

2. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:130.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)