Omsorg om äldre och handikappade

Socialutskottets betänkande 1988/89:SoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 1989

Riksdagens beslut: Mom. 13, bifall till res. 7. I övrigt, bifall till utskottets hemställan.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.