Omhändertagande av fordonsnycklar m.m.

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Polisen ska kunna ta bilnycklar för att förhindra rattfylla (JuU3)

Polisen ska kunna omhänderta bilnycklar eller, om det krävs, bilen för att förhindra att en person begår rattfylleribrott. Omhändertagandet får pågå högst ett dygn. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med vissa tekniska justeringar.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Polisen ska kunna ta bilnycklar för att förhindra rattfylla (JuU3)

Polisen ska kunna omhänderta bilnycklar eller, om det krävs, bilen för att förhindra att en person begår rattfylleribrott. Omhändertagandet får pågå högst ett dygn. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2005. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.