om vissa grundlagsfrågor m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1985/86:KU5

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut