om anslag inom socialdepartementets verksamhetsområde, såvit avser vissa myndigheter m.m. (prop. 1982/83:100, bil. 7 delvis)

Socialutskottets betänkande 1982/83:SoU18

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång