Olovlig tobaksförsäljning

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2010

Beslut

Kraven skärps vid tobaksförsäljning (SoU25)

Det blir hårdare krav på tobaksförsäljare. I fortsättningen ska inte försäljning få påbörjas förrän en anmälan har gjorts till kommunen. Det blir därmed enklare för kommunen att utöva tillsyn. Kommunen ska dessutom få förbjuda tobaksförsäljning om säljaren gör sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av tobakslagens bestämmelser. Beslutet syftar till att få en effektivare tillsyn och bättre efterlevnad av bestämmelsen att tobak endast får säljas till den som har fyllt 18 år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Regeringen hade förslagit att ändringarna skulle börja gälla den 1 juli 2010 men riksdagen flyttade fram ikraftträdandet till den 1 augusti 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-20
Justering: 2010-06-03
Betänkande publicerat: 2010-06-03
Trycklov: 2010-06-03
Reservationer 7
Betänkande 2009/10:SoU25

Kraven skärps vid tobaksförsäljning (SoU25)

Det blir hårdare krav på tobaksförsäljare enligt ett lagförslag från regeringen. I fortsättningen ska inte försäljning få påbörjas förrän en anmälan har gjorts till kommunen. Det blir därmed enklare för kommunen att utöva tillsyn. Kommunen ska dessutom få förbjuda tobaksförsäljning om säljaren gör sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av tobakslagens bestämmelser. Syftet med förslaget är att få en effektivare tillsyn och bättre efterlevnad av bestämmelsen att tobak endast får säljas till den som har fyllt 18 år.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Regeringen hade förslagit att ändringarna skulle börja gälla den 1 juli 2010 men utskottet vill flytta fram ikraftträdandet till den 1 augusti 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-15
4

Beslut

Beslut: 2010-06-16
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utgångspunkter för tobakspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 1 och
2009/10:So18 av Thomas Nihlén (mp) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m89007
c28001
fp24004
kd23001
v00220
mp00181
-1000
Totalt1651134031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Dold försäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So17 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 2 och
2009/10:So18 av Thomas Nihlén (mp) yrkande 6.

Reservation 4 (v, mp)

3. Bildinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So17 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 3 och
2009/10:So18 av Thomas Nihlén (mp) yrkande 7.

Reservation 5 (v, mp)

4. Skärpta krav på anmälan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 12 c § i regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:207 i denna del och avslår motionerna
2009/10:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s) yrkande 2,
2009/10:So17 av Elina Linna m.fl. (v) yrkande 1 och
2009/10:So18 av Thomas Nihlén (mp) yrkande 5.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m89007
c28001
fp24004
kd23001
v02200
mp01900
-1000
Totalt165154030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Näringsidkarens ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 12 d § i regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:207 i denna del och avslår motion
2009/10:So18 av Thomas Nihlén (mp) yrkande 8.

Reservation 7 (v, mp)

6. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581) i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 4 och 5 med de ändringarna att 19 a § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 och att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 augusti 2010.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2009/10:207 i denna del.