Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

Skatteutskottets bet 2017/18:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2018

Beslut

Ökat skydd för hotade och förföljda personer i folkbokföringen (SkU19)

Kvaliteten i folkbokföringen ska öka och så kallad skyddad folkbokföring införs för att öka skyddet för hotade och förföljda personer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Personer som är utsatta för hot och förföljelse kan vara i behov av att skydda sina personuppgifter. Nuvarande regler innebär att personer som flyttat till en ny hemlig adress kan få så kallad kvarskrivning, vilket innebär att den verkliga bostadsorten inte framgår av folkbokföringen. Enligt regeringens förslag ska kvarskrivning ersättas av så kallad skyddad folkbokföring. Det innebär att en person, för en obestämd tidsperiod, ska kunna folkbokföras på en annan ort även om personen inte flyttat.

Förslaget innebär också åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen. Bland annat ska Skatteverket kunna avregistrera falska identiteter i folkbokföringen och göra kontrollbesök på personers adresser. Dessutom återinförs folkbokföringsbrott, vilket till exempel innebär att personer som medvetet lämnar oriktiga uppgifter till folkbokföringen kan straffas för det.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-05-03
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-18
Reservationer 8
bet 2017/18:SkU19

Ökat skydd för hotade och förföljda personer i folkbokföringen (SkU19)

Kvaliteten i folkbokföringen ska öka och så kallad skyddad folkbokföring införs för att öka skyddet för hotade och förföljda personer. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Personer som är utsatta för hot och förföljelse kan vara i behov av att skydda sina personuppgifter. Nuvarande regler innebär att personer som flyttat till en ny hemlig adress kan få så kallad kvarskrivning, vilket innebär att den verkliga bostadsorten inte framgår av folkbokföringen. Enligt regeringens förslag ska kvarskrivning ersättas av så kallad skyddad folkbokföring. Det innebär att en person, för en obestämd tidsperiod, ska kunna folkbokföras på en annan ort även om personen inte flyttat.

Förslaget innebär också åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen. Bland annat ska Skatteverket kunna avregistrera falska identiteter i folkbokföringen och göra kontrollbesök på personers adresser. Dessutom återinförs folkbokföringsbrott, vilket till exempel innebär att personer som medvetet lämnar oriktiga uppgifter till folkbokföringen kan straffas för det.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-23
Debatt i kammaren: 2018-05-24
4

Beslut

Beslut: 2018-05-24
9 förslagspunkter, 4 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till  
1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
2. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
3. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
4. lag om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter,
5. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsverksamhet,
6. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,
7. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
8. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
9. lag om ändring i skollagen (2010:800),
10. lag om ändring i lagen (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet,
11. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:145 punkterna 1-11.

2. Tillkännagivanden om ytterligare åtgärder inom folkbokföringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4052 av Olle Felten och Jeff Ahl (båda SD) yrkandena 1-7.

Reservation 1 (-)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (-)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 33 0 0 9
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 13 0 0 6
KD 14 0 0 2
- 1 3 0 4
Totalt 280 3 0 66


3. Betalning av skatt vid delårsboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:217 av Lars Tysklind och Emma Carlsson Löfdahl (båda L),

2017/18:1945 av Hans Wallmark (M) och

2017/18:3513 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C).

4. Folkbokföring på rätt adress

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:972 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:1229 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:1782 av Anders Hansson (M),

2017/18:2533 av Amir Adan (M),

2017/18:2775 av Rasmus Ling och Agneta Börjesson (båda MP),

2017/18:2823 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (båda M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3543 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 0 14
SD 0 0 33 9
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 0 4 4
Totalt 178 69 37 65


5. Folkbokföring av barn på två adresser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2861 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2.

6. Personnummer och samordningsnummer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:665 av Anna Wallén (S),

2017/18:1864 av Staffan Danielsson (C),

2017/18:2395 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP),

2017/18:2713 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 10,

2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 2 och

2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 33 0 0 9
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 0 17 0 4
L 14 0 0 5
KD 0 0 14 2
- 4 0 0 4
Totalt 253 17 14 65


7. Skydd för folkbokföringsuppgifter och skyddad identitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2469 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 11,

2017/18:3718 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) yrkande 14 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 38.

Reservation 6 (M, C, L, KD)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 69 0 14
SD 0 0 33 9
MP 19 0 0 6
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 0 14 0 5
KD 0 14 0 2
- 0 0 4 4
Totalt 132 115 37 65


8. Id-kort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD) och

2017/18:3250 av Erik Bengtzboe (M).

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 0 33 0 9
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 247 37 0 65


9. Dödförklaring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2513 av Amir Adan (M).