Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 juni 2014

Beslut

Gamla tjugo- och femtiolappar ska försvinna (FiU12)

De 20-, 50- och 1 000-kronorssedlar som finns i dag ska sluta att fungera som betalningsmedel efter den 30 juni 2016. 100- och 500-kronorssedlarna och en- två- och femkronorsmynten slutar fungera efter den 30 juni 2017. Orsaken är att nya sedlar och mynt ska införas, med start i oktober 2015. Riksbanken konstaterar att dubbla versioner av sedlar och mynt med samma valörer innebär onödiga kostnader för samhället.

Riksdagen sa ja till Riksbankens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning, 1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-06-03
Justering: 2014-06-17
Betänkande publicerat: 2014-06-17
Trycklov: 2014-06-17
Betänkande 2013/14:FiU12

Gamla tjugo- och femtiolappar ska försvinna (FiU12)

De 20-, 50- och 1 000-kronorssedlar som finns i dag ska sluta att fungera som betalningsmedel efter den 30 juni 2016. 100- och 500-kronorssedlarna och en- två- och femkronorsmynten slutar fungera efter den 30 juni 2017. Orsaken är att nya sedlar och mynt ska införas, med start i oktober 2015. Riksbanken konstaterar att dubbla versioner av sedlar och mynt med samma valörer innebär onödiga kostnader för samhället.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Riksbankens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-24
Debatt i kammaren: 2014-06-25
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagar om att vissa sedlar och mynt ska upphöra som lagliga betalningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar Riksbankens förslag till
1. lag om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel,
2. lag om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2013/14:RB3.