Offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor - förenklad ordning

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 februari 2005

Beslut

Motioner om offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor (KU22)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om offentlighet och sekretess samt data och integritet. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-01-27
Justering: 2005-02-01
Betänkande publicerat: 2005-02-02
Trycklov: 2005-02-02
Reservationer 3
Betänkande 2004/05:KU22

Beredningar i utskottet

2005-01-25

Motioner om offentlighet och sekretess samt integritetsfrågor (KU22)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om offentlighet och sekretess samt data och integritet. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till. Utskottet har därför behandlat motionerna på förenklat sätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-02-09
4

Beslut

Beslut: 2005-02-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tidigare behandlade motionsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K223 yrkande 3, 2003/04:K348 yrkandena 1, 2, 5-7 och 9-11, 2003/04:T474 yrkandena 18, 19 och 21, 2003/04:T561 yrkande 7, 2004/05:K225 yrkandena 1, 2, 4-7, 9 och 10, 2004/05:Ju293 yrkande 19 och 2004/05:T466 yrkande 21.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (c)