Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2018

Beslut

Tydliga och lika krav vid offentlig upphandling (FiU34)

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att krav vid offentlig upphandling ska vara enkla, tydliga och ha likvärdiga villkor oavsett företagsform och hur stora företagen är. Riksdagens ställningstagande gjordes när riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2017.

Riksdagen sa också nej till förslag i motioner om bland annat genomförandet och tillämpningen av lagen om offentlig upphandling (LOU), sociala kriterier och sociala företag, små och medelstora företag, djurskydd, livsmedelsproduktion, och miljökrav. Riksdagen sa nej bland annat eftersom arbete redan pågår i en del frågor och att vissa krav vid offentlig upphandling redan kan ställas med dagens regler.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2017/18:3412 yrkande 1. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-01
Justering: 2018-02-13
Trycklov: 2018-02-13
Reservationer 9
Betänkande 2017/18:FiU34

Tydliga och lika krav vid offentlig upphandling (FiU34)

Finansutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att krav vid offentlig upphandling ska vara enkla, tydliga och ha likvärdiga villkor oavsett företagsform och hur stora företagen är. Utskottets ställningstagande gjordes när utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2017.

Finansutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till förslag i motioner om bland annat genomförandet och tillämpningen av lagen om offentlig upphandling (LOU), sociala kriterier och sociala företag, små och medelstora företag, djurskydd, livsmedelsproduktion, och miljökrav. Utskottet säger nej bland annat eftersom arbete redan pågår i en del frågor och att vissa krav vid offentlig upphandling redan kan ställas med dagens regler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-27
Debatt i kammaren: 2018-02-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-01
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Genomförandet och tillämpningen av LOU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) yrkande 5 och

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 12 och 13.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 1 18
M 72 0 0 11
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 16 0 6
V 16 0 0 5
L 0 0 13 6
KD 11 0 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 253 16 14 66


2. Sociala kriterier och sociala företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:2809 av Lars Beckman (M),

2017/18:3160 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),

2017/18:3465 av Said Abdu m.fl. (L) yrkande 3 och

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 3 (L)
Reservation 4 (KD)

3. Små och medelstora företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att krav vid offentlig upphandling ska genomsyras av enkla, tydliga och likvärdiga villkor oavsett företagens storlek och företagsform och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1 och

avslår motionerna

2017/18:1203 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:2167 av Betty Malmberg (M) yrkande 4,

2017/18:2545 av Maria Plass (M),

2017/18:2932 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3395 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-9,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 10 och

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 95 0 18
M 72 0 0 11
SD 39 0 0 6
MP 0 19 0 6
C 16 0 0 6
V 0 16 0 5
L 13 0 0 6
KD 11 0 0 5
- 2 0 0 3
Totalt 153 130 0 66


4. Djurskydd och livsmedelsproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1153 av Cecilia Widegren (M),

2017/18:2381 av Richard Jomshof (SD) yrkande 5,

2017/18:2429 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C),

2017/18:2675 av Pål Jonson (M) och

2017/18:2866 av Rickard Nordin (C).

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 72 0 0 11
SD 1 38 0 6
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 11 0 0 5
- 0 2 0 3
Totalt 243 40 0 66


5. Utmaningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1290 av Finn Bengtsson (M) och

2017/18:3158 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M).

6. Miljökrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2608 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 7 (KD)

7. Innovations- och funktionsupphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1041 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M),

2017/18:2551 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2017/18:3395 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 och

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 27 och 28.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 72 0 11
SD 39 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 16 0 0 6
V 16 0 0 5
L 13 0 0 6
KD 0 0 11 5
- 2 0 0 3
Totalt 200 72 11 66