Offentlig upphandling

Finansutskottets bet 2014/15:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Bättre stöd till kommuners upphandling av giftfria produkter till förskolor (FiU27)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att arbeta för att kommunerna ska få bättre stöd i att kunna ställa miljö- och hälsokrav vid upphandlingar. Detta behövs för att stödja kommunernas arbete med att upphandla giftfria produkter till sina förskolor. Uppdraget, tillkännagivandet, kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2014 om offentlig upphandling.

Riksdagen sa samtidigt nej till andra motioner om offentlig upphandling, som bland annat handlade om sociala kriterier, kompetens, kollektivavtalsenliga villkor och djurskydd vid upphandling.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att genom bättre upphandlingsstöd bidra till att kommunerna kan ställa miljö- och hälsokrav vid kommunal upphandling. Bifall till motion 2014/15:2981, avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-03
Justering: 2015-03-12
Trycklov: 2015-03-12
Reservationer 2
bet 2014/15:FiU27

Alla beredningar i utskottet

2015-03-03, 2015-01-22

Bättre stöd till kommuners upphandling av giftfria produkter till förskolor (FiU27)

Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att arbeta för att kommunerna ska få bättre stöd i att kunna ställa miljö- och hälsokrav vid upphandlingar. Det anser finansutskottet, som menar att detta behövs för att stödja kommunernas arbete med att upphandla giftfria produkter till sina förskolor. Förslaget kom i samband med att utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2014 om offentlig upphandling.

Finansutskottet föreslog samtidigt att riksdagen säger nej till andra motioner om offentlig upphandling, som bland annat handlar om sociala kriterier, kompetens, kollektivavtalsenliga villkor och djurskydd vid upphandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-17
Debatt i kammaren: 2015-03-18
4

Beslut

Beslut: 2015-03-18
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bättre stöd så att kommuner kan upphandla giftfria produkter till förskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att genom bättre upphandlingsstöd bidra till att kommunerna kan ställa miljö- och hälsokrav vid kommunal upphandling.


2. Sociala kriterier och sociala företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Stöd och kompetens, små och medelstora företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Kollektivavtalsenliga villkor, vita jobb

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 23,

2014/15:725 av Phia Andersson m.fl. (S),

2014/15:726 av Phia Andersson m.fl. (S),

2014/15:1664 av Penilla Gunther (KD) och

2014/15:1942 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (S).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 72 0 0 12
SD 0 44 0 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 1 0 2
KD 15 0 0 1
Totalt 264 45 0 40


5. Djurskydd, livsmedelsproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1026 av Richard Jomshof och Roger Hedlund (SD) yrkande 5,

2014/15:172 av Cecilia Widegren (M),

2014/15:1794 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C),

2014/15:2453 av Anders W Jonsson (C) yrkande 8,

2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7 och

2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 2 (SD)

6. Utmaningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Miljökrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Asylmottagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument