Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2015

Beslut

Bättre stöd till kommuners upphandling av giftfria produkter till förskolor (FiU27)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att arbeta för att kommunerna ska få bättre stöd i att kunna ställa miljö- och hälsokrav vid upphandlingar. Detta behövs för att stödja kommunernas arbete med att upphandla giftfria produkter till sina förskolor. Uppdraget, tillkännagivandet, kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2014 om offentlig upphandling.

Riksdagen sa samtidigt nej till andra motioner om offentlig upphandling, som bland annat handlade om sociala kriterier, kompetens, kollektivavtalsenliga villkor och djurskydd vid upphandling.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att genom bättre upphandlingsstöd bidra till att kommunerna kan ställa miljö- och hälsokrav vid kommunal upphandling. Bifall till motion 2014/15:2981, avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-01-22, 2015-03-03

Bättre stöd till kommuners upphandling av giftfria produkter till förskolor (FiU27)

Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att arbeta för att kommunerna ska få bättre stöd i att kunna ställa miljö- och hälsokrav vid upphandlingar. Det anser finansutskottet, som menar att detta behövs för att stödja kommunernas arbete med att upphandla giftfria produkter till sina förskolor. Förslaget kom i samband med att utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2014 om offentlig upphandling.

Finansutskottet föreslog samtidigt att riksdagen säger nej till andra motioner om offentlig upphandling, som bland annat handlar om sociala kriterier, kompetens, kollektivavtalsenliga villkor och djurskydd vid upphandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.