Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU27)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om offentlig upphandling. Offentliga upphandlingar görs av stat, kommuner och landsting vid inköp av vissa varor och tjänster. Motionerna handlar bland annat om hårdare krav för offentlig upphandling i fråga om kollektivavtal, sociala hänsyn, småföretagande och närproducerade varor och tjänster.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU27)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om offentlig upphandling. Offentliga upphandlingar görs av stat, kommuner och landsting vid inköp av vissa varor och tjänster. Motionerna handlar bland annat om hårdare krav för offentlig upphandling i fråga om kollektivavtal, sociala hänsyn, småföretagande och närproducerade varor och tjänster.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.