Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU27)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om offentlig upphandling. Offentliga upphandlingar görs av stat, kommuner och landsting vid inköp av vissa varor och tjänster. Motionerna handlar bland annat om hårdare krav för offentlig upphandling i fråga om kollektivavtal, sociala hänsyn, småföretagande och närproducerade varor och tjänster.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

45 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-16
Justering: 2014-01-23
Betänkande publicerat: 2014-01-31
Trycklov: 2014-01-31
Reservationer 16
Betänkande 2013/14:FiU27

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU27)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om offentlig upphandling. Offentliga upphandlingar görs av stat, kommuner och landsting vid inköp av vissa varor och tjänster. Motionerna handlar bland annat om hårdare krav för offentlig upphandling i fråga om kollektivavtal, sociala hänsyn, småföretagande och närproducerade varor och tjänster.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-19
4

Beslut

Beslut: 2014-02-20
13 förslagspunkter, 7 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kollektivavtal m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi214 i denna del, 2013/14:Fi238 yrkande 1, 2013/14:Fi239 yrkande 1, 2013/14:Fi267, 2013/14:Fi298 yrkande 1 i denna del, 2013/14:Fi302 i denna del, 2013/14:Fi304 yrkande 1, 2013/14:Sk376 yrkandena 30-32, 2013/14:Sk411 yrkandena 6 och 7 samt 2013/14:U316 yrkande 8.

Reservation 1 (S, SD)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP00178
FP17007
C17006
SD01901
V00190
KD17002
Totalt1481153650

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Djurskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi211, 2013/14:Fi213 yrkande 3, 2013/14:MJ426 yrkande 5 och 2013/14:MJ518 yrkande 47.

Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP00169
FP17007
C17006
SD01901
V00190
KD17002
Totalt244193551

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Miljökrav, transport m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi230, 2013/14:Fi233, 2013/14:Fi241, 2013/14:Fi262, 2013/14:Fi291, 2013/14:Fi298 yrkande 1 i denna del, 2013/14:T526 yrkande 27, 2013/14:MJ223 yrkande 2, 2013/14:MJ468 yrkande 28, 2013/14:MJ490 yrkande 9, 2013/14:MJ492 yrkandena 23 och 24 samt 2013/14:MJ519 yrkande 8.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

4. Sociala hänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi269, 2013/14:Fi288, 2013/14:Fi293, 2013/14:Fi298 yrkande 1 i denna del, 2013/14:Fi302 i denna del och 2013/14:N408 yrkande 4.

Reservation 9 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP17008
FP17007
C17006
SD19001
V19000
KD17002
Totalt20396050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Kvinnors företagande, mindre företag, närproducerat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi206 yrkande 1, 2013/14:Fi213 yrkande 1, 2013/14:Fi223, 2013/14:Fi240, 2013/14:Fi266 och 2013/14:Fi268.

Reservation 10 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M970010
MP01708
FP17007
C17006
SD19001
V00190
KD17002
Totalt262171951

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Utmaningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi216, 2013/14:Fi245 och 2013/14:Fi247.

7. Välfärdstjänster och hälso- och sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi271 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkande 3 och
2013/14:So360 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 2.

8. Skatteplanerande företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Sk376 yrkande 35.

Reservation 11 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP17008
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD17002
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Kompetens och information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi213 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,
2013/14:Fi231 av Eliza Roszkowska Öberg (M),
2013/14:Fi242 av Jessica Polfjärd (M) och
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 34.

Reservation 12 (V)

10. Uppföljning och sanktioner vid brott mot LOU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi214 av Teres Lindberg (S) i denna del,
2013/14:Fi238 av Lars Johansson och Shadiye Heydari (båda S) yrkandena 2 och 3,
2013/14:Fi239 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (båda S) yrkandena 2 och 3,
2013/14:Fi298 av Marie Granlund (S) yrkande 2 och
2013/14:Fi304 av Jan-Olof Larsson och Catharina Bråkenhielm (båda S) yrkande 3.

Reservation 13 (S)

11. Vita jobb

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi214 i denna del, 2013/14:Fi252, 2013/14:Fi299, 2013/14:Fi300, 2013/14:Fi304 yrkande 2 och 2013/14:Sk411 yrkandena 8 och 9.

Reservation 14 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S195016
M970010
MP16108
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD17002
Totalt184115050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Telefonitjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Fi311.

Reservation 15 (SD)

13. Lärlingsklausuler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Fi222.

Reservation 16 (S)