Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU19)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om offentlig upphandling som lämnats in främst under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om affärsmässighet, marknadsskadeavgift, sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler och statlig inköpssamordning.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelse RRS9 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

55 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-11
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-07
Trycklov: 2006-06-07
Reservationer 11
Betänkande 2005/06:FiU19

Nej till motioner om offentlig upphandling (FiU19)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om offentlig upphandling som lämnats in främst under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om affärsmässighet, marknadsskadeavgift, sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler och statlig inköpssamordning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-14
4

Beslut

Beslut: 2006-06-14
12 förslagspunkter, 12 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upphandlingsfrågor som bereds inom Regeringskansliet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi229 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) yrkande 4,
2005/06:Fi238 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (båda s),
2005/06:Fi246 av Rigmor Stenmark och Margareta Andersson (båda c) yrkande 3,
2005/06:Fi251 av Matilda Ernkrans m.fl. (s),
2005/06:Fi252 av Nils-Göran Holmqvist m.fl. (s),
2005/06:Fi255 av Eva Arvidsson och Inger Nordlander (båda s),
2005/06:Fi261 av Lennart Axelsson m.fl. (s),
2005/06:Fi270 av Raimo Pärssinen (s),
2005/06:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 2, 4, 6-9, 11 och 12,
2005/06:Fi283 av Christer Skoog m.fl. (s),
2005/06:Fi284 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Rolf Lindén (båda s),
2005/06:Fi286 av Christina Axelsson m.fl. (s) yrkandena 1-3,
2005/06:Fi288 av Ingegerd Saarinen och Yvonne Ruwaida (båda mp),
2005/06:Fi290 av Tobias Billström (m),
2005/06:Fi292 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s),
2005/06:Fi295 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 2, 4, 6-9, 11 och 12,
2005/06:Fi298 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg (båda s),
2005/06:Fi299 av Cinnika Beiming och Christina Axelsson (båda s),
2005/06:Fi300 av Kristina Zakrisson m.fl. (s),
2005/06:Fi305 av Eva Arvidsson m.fl. (s),
2005/06:Sk459 av Sverker Thorén (fp) yrkande 2,
2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrkandena 5 och 10,
2005/06:MJ351 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkandena 2 och 28,
2005/06:MJ354 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (båda c) yrkande 4,
2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 17,
2005/06:MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 32,
2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkande 26,
2005/06:A245 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 21-24,
2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 13 och
2005/06:Bo304 av Barbro Feltzing (mp) yrkande 4.

Reservation 1 (fp, kd)
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (c)
Reservation 5 (mp)

2. Antidiskrimineringsklausuler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 10.

3. Små företags möjligheter vid upphandling, lokal upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi246 av Rigmor Stenmark och Margareta Andersson (båda c) yrkandena 1 och 2,
2005/06:Fi268 av Eva Arvidsson m.fl. (s),
2005/06:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 1 och 3,
2005/06:Fi274 av Britta Rådström och Lars Lilja (båda s),
2005/06:Fi295 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 1 och 3,
2005/06:N215 av Kenneth Johansson och Margareta Andersson (båda c) yrkande 4 och
2005/06:N478 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 14.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

4. Verksamhet i offentlig egenregi och obligatorisk upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi212 av Johan Linander (c),
2005/06:Fi237 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (båda s) yrkande 1 och
2005/06:Fi250 av Anders Karlsson (s) yrkandena 1 och 2.

5. Utmaningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi203 av Hans Backman (fp),
2005/06:Fi215 av Tina Acketoft (fp),
2005/06:So702 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 22 och
2005/06:N304 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp) yrkande 2.

Reservation 7 (m, c, kd)

6. Utbildning i upphandlingsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi229 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) yrkande 5,
2005/06:Fi237 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (båda s) yrkande 2,
2005/06:Fi265 av Eva Arvidsson m.fl. (s),
2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 18 och
2005/06:Bo298 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 9.

Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (kd)

7. Statlig inköpssamordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi4 av Roger Tiefensee m.fl. (c) yrkandena 1 och 2 samt
2005/06:Fi5 av Mikael Odenberg m.fl. (m) och
lägger redogörelse 2005/06:RRS9 till handlingarna.

Reservation 10 (m, c, fp)

8. LOU:s tillämpning på hälso- och sjukvårdsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Fi23 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 9,
2005/06:Fi16 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 7,
2005/06:Fi297 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren (båda s),
2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkandena 3 och 4,
2005/06:Sk526 av Kenneth Johansson m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 2,
2005/06:So424 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 11,
2005/06:So696 av Pär Axel Sahlberg m.fl. (s) yrkande 2 och
2005/06:So702 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 23.

Reservation 11 (m, c, kd)

9. Yttrande- och meddelarfrihet i kommunala entreprenader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:K318 av Gunnar Nordmark (fp) yrkande 2.

10. NOU:s framtida utformning och sammanslagning med Konkurrensverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 5 och
2005/06:Fi295 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 5.

11. Anbud på andra språk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 10 och
2005/06:Fi295 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 10.

12. Upphandling av konst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) yrkande 31.