Offentlig upphandling

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 november 2004

Beslut

Offentlig upphandling (FiU9)

Riksdagen avslog motioner om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004. Skälet är att frågorna redan är under behandling inom EU och hos regeringen. Motionerna innehåller förslag om bland annat affärsmässighet, direktupphandling, marknadsskadeavgift, miljömässiga hänsyn vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler och icke kommersiella hänsyn vid upphandling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

93 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-19
Justering: 2004-11-11
Betänkande publicerat: 2004-11-17
Trycklov: 2004-11-16
Reservationer 9
Betänkande 2004/05:FIU9

Offentlig upphandling (FiU9)

Finansutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner om offentlig upphandling från den allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004. Skälet är att frågorna redan är under behandling inom EU och hos regeringen. Motionerna innehåller förslag om bland annat affärsmässighet, direktupphandling, marknadsskadeavgift, miljömässiga hänsyn vid upphandling, antidiskrimineringsklausuler och icke kommersiella hänsyn vid upphandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-24
4

Beslut

Beslut: 2004-11-24
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya EG-direktiv om offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fi216 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Fi218 yrkande 17, 2002/03:Fi279 yrkandena 1-3, 2002/03:Fi285 yrkande 6, 2002/03:Sf289 yrkandena 8 och 20, 2002/03:MJ376 yrkande 3, 2002/03:MJ432 yrkandena 25 och 26, 2002/03:MJ487 yrkande 9, 2002/03:N395 yrkande 15, 2002/03:Bo319 yrkandena 3 och 4, 2003/04:Fi33 yrkande 9, 2003/04:Fi205, 2003/04:Fi211, 2003/04:Fi218 yrkandena 1-3, 2003/04:Fi244 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Fi262, 2003/04:Fi268 yrkande 17, 2003/04:Fi283 yrkande 9, 2003/04:Fi296 yrkande 4, 2003/04:T561 yrkande 3, 2003/04:MJ399 yrkande 39, 2003/04:MJ400 yrkandena 24 och 25, 2003/04:MJ401 yrkande 15, 2003/04:MJ473 yrkande 6, 2003/04:N412 yrkande 24, 2003/04:A304 yrkandena 16, 18 och 19, 2003/04:Bo219 yrkande 4, 2004/05:Fi212, 2004/05:Fi241, 2004/05:Fi242, 2004/05:Fi244 yrkande 2, 2004/05:Fi247, 2004/05:U280 yrkande 8, 2004/05:T461 yrkande 8, 2004/05:T466 yrkandena 6, 14 och 16, 2004/05:MJ434 yrkande 8, 2004/05:MJ497 yrkande 40, 2004/05:MJ498 yrkande 47, 2004/05:N393 yrkande 25 och 2004/05:Bo251 yrkande 4.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m04609
c00148
fp003711
kd00294
v25005
mp15002
-0000
Totalt163468060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Upphandlingsfrågor som bereds inom Regeringskansliet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Fi218 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 3, 8-11, 13 och 16,
2002/03:Fi225 av Runar Patriksson m.fl. (fp, m, kd, c),
2002/03:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 2-5,
2002/03:N396 av Ingegerd Saarinen (mp) yrkande 17,
2003/04:Fi246 av Rune Berglund och Marie Nordén (båda s),
2003/04:Fi254 av Margareta Andersson och Ingegerd Saarinen (c, mp),
2003/04:Fi268 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 3, 8-11, 13 och 16,
2003/04:Fi283 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 7,
2003/04:Fi296 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 7, 8 och 12,
2003/04:So640 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkande 7,
2003/04:N414 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp) yrkande 10,
2003/04:A304 av Ulla Hoffmann m.fl. (v) yrkande 17,
2004/05:Fi246 av Annika Qarlsson m.fl. (c, m, fp, kd),
2004/05:T466 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrkande 7 och
2004/05:N398 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 9.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m14509
c01309
fp037011
kd02814
v25005
mp15002
-0000
Totalt163123162

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Övriga upphandlingsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Fi24 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 7,
2002/03:Fi201 av Inger Lundberg (s) yrkandena 1 och 2,
2002/03:Fi214 av Lennart Beijer m.fl. (v) yrkandena 1 och 2,
2002/03:Fi218 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 1, 2, 4-6, 12, 14 och 15,
2002/03:Fi223 av Hillevi Larsson (s) yrkandena 1 och 2,
2002/03:Fi236 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkandena 1 och 6,
2002/03:Fi240 av Nina Lundström (fp),
2002/03:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 6,
2002/03:Fi280 av Christina Axelsson och Laila Bjurling (båda s),
2002/03:Fi284 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 9,
2002/03:Fi285 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 1,
2002/03:So443 av Kenneth Johansson m.fl. (c) yrkande 21,
2002/03:MJ428 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 5,
2002/03:N303 av Viviann Gerdin och Annika Qarlsson (båda c) yrkande 3,
2002/03:N306 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 21,
2002/03:N392 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 9,
2003/04:Fi35 av Lena Ek m.fl. (c) yrkande 3,
2003/04:Fi36 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkandena 4 och 5,
2003/04:Fi43 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 4,
2003/04:Fi220 av Hillevi Larsson (s) yrkandena 1 och 2,
2003/04:Fi230 av Hans Backman (fp),
2003/04:Fi231 av Christina Axelsson och Jan Emanuel Johansson (båda s),
2003/04:Fi234 av Helene Petersson (s),
2003/04:Fi268 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkandena 1, 2, 4-6, 12, 14 och 15,
2003/04:Fi271 av Elizabeth Nyström och Ulla Löfgren (båda m),
2003/04:Fi279 av Inger Lundberg m.fl. (s),
2003/04:Fi283 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 2,
2003/04:Fi286 av Olle Sandahl m.fl. (kd) yrkande 6,
2003/04:Fi296 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 1-3, 6, 9-11 och 13,
2003/04:So343 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 44,
2003/04:N239 av Anna Grönlund (fp),
2003/04:N316 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkandena 1, 5 och 6,
2003/04:N328 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 20,
2003/04:N346 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 10,
2003/04:A303 av Gunnar Nordmark (fp) yrkande 2,
2003/04:A309 av Annelie Enochson m.fl. (kd) yrkande 6,
2004/05:K386 av Gunnar Nordmark (fp) yrkande 2,
2004/05:Fi208 av Inger Lundberg (s) yrkandena 1 och 2,
2004/05:Fi215 av Helene Petersson m.fl. (s),
2004/05:Fi225 av Maria Larsson (kd),
2004/05:Fi229 av Rigmor Stenmark (c),
2004/05:Fi239 av Johan Linander (c),
2004/05:Fi244 av Anders Karlsson (s) yrkande 1,
2004/05:Fi249 av Börje Vestlund (s),
2004/05:Fi258 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkandena 3 och 4,
2004/05:So394 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 14,
2004/05:MJ263 av Birgitta Carlsson och Lars-Ivar Ericson (båda c) yrkande 3,
2004/05:MJ331 av Annika Qarlsson och Birgitta Carlsson (båda c) yrkande 4,
2004/05:N306 av Margareta Andersson och Kenneth Johansson (båda c) yrkande 2,
2004/05:N397 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m) yrkande 10 och
2004/05:N400 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 10.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (kd)
Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m00469
c00148
fp003711
kd02715
v25005
mp15002
-0000
Totalt162279862

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag