Offentlig förvaltning

Konstitutionsutskottets bet 2010/11:KU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2011

Beslut

Regeringen ska ser över lagstiftningen för att stärka skyddet för whistle-blowers (KU23)

Riksdagen vill att regeringen ser över lagstiftningen för att stärka skyddet för personer som påtalar och slår larm vid korruption och andra oegentligheter, så kallade whistle-blowers. I dag har de som vill anmäla uppgifter om oegentligheter och korruption till myndigheter inte ett lika starkt skydd som de som lämnar uppgifterna för publicering, menar riksdagen. Samtidigt har riksdagen sagt nej till övriga motioner från motionstiden 2010 om offentlig förvaltning. Motionerna handlar bland annat om opinionsbildande myndigheter, myndigheters service till medborgare och samverkan inom offentlig förvaltning. Andra motioner tar upp hbt-kompetens hos offentligt anställda, svenska språkets ställning i Regeringskansliet och avidentifierade myndighetshandlingar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till en motion om skydd för s.k. whistle-blowers. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2011-02-08
Justering: 2011-02-15
Betänkande publicerat: 2011-02-17
Trycklov: 2011-02-17
Reservationer 3
bet 2010/11:KU23

Alla beredningar i utskottet

2011-02-08, 2011-02-01

Regeringen ska ser över lagstiftningen för att stärka skyddet för whistle-blowers (KU23)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ber regeringen att se över lagstiftningen för att stärka skyddet för personer som påtalar och slår larm vid korruption och andra oegentligheter, så kallade whistle-blowers. I dag har de som vill anmäla uppgifter om oegentligheter och korruption till myndigheter inte ett lika starkt skydd som de som lämnar uppgifterna för publicering, menar utskottet.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motioner från motionstiden 2010 om offentlig förvaltning. Motionerna handlar bland annat om opinionsbildande myndigheter, myndigheters service till medborgare och samverkan inom offentlig förvaltning. Andra motioner tar upp hbt-kompetens hos offentligt anställda, svenska språkets ställning i Regeringskansliet och avidentifierade myndighetshandlingar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-03
4

Beslut

Beslut: 2011-03-03
18 förslagspunkter, 16 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbättrade telefonkösystem hos myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K227.

2. Myndigheter och medborgarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K231, 2010/11:K274 och 2010/11:K329.

3. Länsstyrelsernas ärendebehandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K232.

4. Statliga och kommunala servicekontor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K334, 2010/11:C311 yrkandena 18-20 och 2010/11:N323 yrkande 9.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M960011
MP21004
FP21003
C16007
SD19001
V01702
KD16003
Totalt189110050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Servicenivån i landsbygdsdominerade regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N323 yrkandena 7, 8 och 10.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S931018
M960011
MP19105
FP21003
C16007
SD19001
V01702
KD16003
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Opinionsbildande myndigheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K243, 2010/11:K254 och 2010/11:K363.

7. Myndighetsutövning och uppdragsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K402 yrkandena 1 och 3.

8. Bättre e-förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K319, 2010/11:K395 och 2010/11:T505 yrkande 12.

9. E-legitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K266 och 2010/11:K317.

10. Regelförenkling i offentlig sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K282.

11. Hbt-kompetens hos offentligt anställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K223 och 2010/11:K307.

12. Hinder för tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K306 yrkande 2.

13. Lättläst information på webbsidor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K325 och 2010/11:K361.

14. Svenska språkets ställning i Regeringskansliet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K350.

15. Avidentifierade myndighetshandlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K283.

16. Skydd för s.k. whistle-blowers

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör genomföra en översyn av lagstiftningen för att stärka och skydda den enskildes möjlighet att påtala och slå larm vid oegentligheter och korruption.
Därmed bifaller riksdagen motion 2010/11:K408.

Reservation 3 (V)

17. Generaldirektörers villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:K338.

18. Alkoholfri representation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:So545 yrkande 14.