Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 november 2015

Beslut

Skolor måste använda bedömningsstöd i första klass (UbU4)

Alla elever ska få rätt hjälp

Vissa barn kan behöva mer hjälp
för att lära sig läsa, skriva
eller räkna matematik.

För att veta vilka barn som behöver mer hjälp
måste alla skolor ha
bedömnings-stöd i första klass.

Bedömnings-stöd betyder att lärarna
tar reda på om barnen behöver extra stöd.

Lärarna använder också bedömnings-stöd
för att hitta de barn som kan mer än andra
och behöver lära sig svårare saker.

Det här gäller från den 1 juli 2016.

Det blir obligatoriskt för alla skolor inom grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan att använda bedömningsstöd i årskurs 1. Bedömningsstödet är ett material som ska hjälpa lärarna att tidigt upptäcka elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i matematik eller i läs- och skrivutvecklingen i svenska eller svenska som andraspråk. Det ska även användas för att upptäcka elever som har kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver extra utmaningar.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Skolor måste använda bedömningsstöd i första klass (UbU4)

Det ska bli obligatoriskt för alla skolor inom grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan att använda bedömningsstöd i årskurs 1. Bedömningsstödet är ett material som ska hjälpa lärarna att tidigt upptäcka elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i matematik eller i läs- och skrivutvecklingen i svenska eller svenska som andraspråk. Det ska även användas för att upptäcka elever som har kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver extra utmaningar.

Lagändringen ska börja gälla den 1 juli 2016. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.