Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2013

Beslut

Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur (SoU6)

Ett antal lagar ändras så att hänvisningar till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ersätts med hänvisningar till E-hälsomyndigheten. Bakgrunden är att regeringen i budgetpropositionen för 2014 gör bedömningen att Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur bör byta namn till E-hälsomyndigheten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur (SoU6)

Ett antal lagar ändras så att hänvisningar till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ersätts med hänvisningar till E-hälsomyndigheten. Bakgrunden är att regeringen i budgetpropositionen för 2014 gör bedömningen att Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur bör byta namn till E-hälsomyndigheten. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.