Nya regler för bostadsbidrag

BoUs betänkande 1995/96:BoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1996-04-11, 1996-04-16, 1996-04-18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.