Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2017

Beslut

Polisen ska samarbeta mer med andra stater kring terrorism (JuU27)

Polisen ska samarbeta mer med andra länder mot terrorism (JuU27)

Polisen ska kunna arbeta mer tillsammans
med poliser från andra länder.
Det ska polisen kunna göra
om arbetet är att stoppa terrorism
eller något annat mycket allvarligt brott.

Polisen ska i första hand
klara sig själv. Men om
situationen är allvarlig ska
de kunna fråga andra
länder om hjälp.

Andra länder kan också
be svenska polisen om hjälp.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag
Detta ska börja gälla från den 2 juli 2017.

Den svenska polisen ska på ett djupare sätt kunna samarbeta med utländska myndigheter när det gäller bekämpande av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag.

Beslutet innebär att de två EU-besluten, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, införlivas i svensk lag på ett mer heltäckande sätt.

Förändringen innebär att den svenska polisen ska kunna hjälpa andra stater vid en förfrågan eller själva be om hjälp från andra stater. Polisen ska bara få begära hjälp om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Utländska tjänstemän ska då tillfälligt kunna få polisiära befogenheter i Sverige och ledas av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.

Lagen och lagändringarna ska börja gälla den 2 juli 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Punkt 1 Kammaren biföll utskottets förslag med kvalificerad majoritet enl. 10 kap. 6 § 2 stycket RF Punkt 2 Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Polisen ska samarbeta mer med andra stater kring terrorism (JuU27)

Den svenska polisen ska på ett djupare sätt kunna samarbeta med utländska myndigheter när det gäller bekämpande av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Förslaget innebär att de två EU-besluten, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, införlivas i svensk lag på ett mer heltäckande sätt.

Enligt förslaget ska den svenska polisen kunna hjälpa andra stater vid en förfrågan eller själva be om hjälp från andra stater. Polisen ska bara få begära hjälp om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Utländska tjänstemän ska då tillfälligt kunna få polisiära befogenheter i Sverige och ledas av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen.

Lagen och lagändringarna ska börja gälla den 2 juli 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.