Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2021

Beslut

Tullagen ändras (SkU27)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i tullagen. Ändringarna kom från ändrade EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel.

Tullverket ska dessutom på begäran lämna uppgifter till Inspektionen för strategiska produkter (IPS). En bestämmelse om avlämning av avfall från fartyg upphävdes också.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Tullagen ändras (SkU27)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i tullagen. Ändringarna kommer från ändrade EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel.

Enligt förslaget ska Tullverket dessutom på begäran lämna uppgifter till Inspektionen för strategiska produkter (IPS). En bestämmelse om avlämning av avfall från fartyg föreslås även upphävas.

Utskottet föreslår att de nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.