Ny postlag m.m.

Trafikutskottets bet 2009/10:TU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 juni 2010

Beslut

Ny postlag öppnar för ökad konkurrens (TU19)

Den 1 september 2010 ersätts den nuvarande postlagen med en ny postlag. Syftet är att genomföra EU:s postdirektiv från 2008 i svensk lag. Den samhällsomfattande posttjänsten ska ha samma omfattning och kvalitet som hittills. I dag är det Post- och telestyrelsen, PTS, som utser den eller de som ska tillhandahålla tjänsten. Med den nya postlagen behöver inte PTS peka ut någon postoperatör om marknaden kan tillhandahålla tjänsten fullt ut. Om det skulle visa sig att det blir för ekonomiskt belastande för en postoperatör att tillhandahålla den ska en offentlig upphandling kunna genomföras. Prissättningen ska vara icke-diskriminerande och öppen för insyn oavsett upphandling eller inte. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-06-08
Justering: 2010-06-15
Betänkande publicerat: 2010-06-15
Trycklov: 2010-06-15
Reservationer 5
bet 2009/10:TU19

Alla beredningar i utskottet

2010-06-08, 2010-06-03

Ny postlag öppnar för ökad konkurrens (TU19)

Regeringen föreslår att den nuvarande postlagen ska ersättas med en ny postlag. Syftet är att genomföra EU:s postdirektiv från 2008 i svensk lag.

Förslaget innebär att den samhällsomfattande posttjänsten ska ha samma omfattning och kvalitet som hittills. I dag är det Post- och telestyrelsen, PTS, som utser den eller de som ska tillhandahålla tjänsten. Med den nya postlagen behöver inte PTS peka ut någon postoperatör om marknaden kan tillhandahålla tjänsten fullt ut. Om det skulle visa sig att det blir för ekonomiskt belastande för en postoperatör att tillhandahålla den ska en offentlig upphandling kunna genomföras.

Prissättningen ska vara icke-diskriminerande och öppen för insyn oavsett upphandling eller inte.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagförslaget föreslås börja gälla den 1 september 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-22
4

Beslut

Beslut: 2010-06-22
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny postlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. postlag, med de ändringarna att ordet "och" i 3 kap. 2 § andra stycket 3 flyttas till andra stycket 2 i samma paragraf och sätts efter sista kommatecknet samt att kommatecknet i 3 kap. 2 § andra stycket 3 ändras till ett punkttecken
2. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
3. lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:216 punkterna 1-4 och avslår motionerna
2008/09:T205 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) yrkande 2 i denna del,
2008/09:T276 av Roland Bäckman (s),
2008/09:T467 av Börje Vestlund och Agneta Gille (båda s),
2008/09:T528 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 16 i denna del,
2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkandena 1 och 4,
2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 17 i denna del,
2009/10:T449 av Börje Vestlund och Agneta Gille (båda s) och
2009/10:T470 av Agneta Lundberg (s) i denna del.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m860010
c26003
fp26002
kd20004
v02101
mp01603
-0001
Totalt158153038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ansvar för effektiv konkurrens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T436 av Lars-Arne Staxäng (m) och
2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkande 2.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m89007
c26003
fp26002
kd20004
v02101
mp01603
-1000
Totalt162154033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Statens ägarandel i Posten Norden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:N1 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 5 och
2009/10:T10 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkande 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

4. Miljövänliga transporter inom Posten AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T508 av Tommy Waidelich och Olle Thorell (båda s) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (s, v, mp)

5. Fastighetsboxar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T205 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) yrkandena 1 och 2, båda i denna del,
2008/09:T256 av Christina Oskarsson (s),
2008/09:T297 av Louise Malmström (s),
2008/09:T363 av Agneta Gille (s),
2009/10:T269 av Maria Kornevik Jakobsson m.fl. (c),
2009/10:T309 av Kerstin Engle och Eva-Lena Jansson (båda s),
2009/10:T328 av Carina Ohlsson (s) och
2009/10:T445 av Agneta Gille (s).

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m89007
c25004
fp25003
kd20004
v02002
mp01603
-1000
Totalt160152037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Privat eftersändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T401 av Kenneth G Forslund (s).

7. Gemensamt porto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T423 av Helena Bargholtz (fp) och
2009/10:T502 av Hans Wallmark m.fl. (m).