Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Ny ordning för Sveriges vaccinationsprogram (SoU20)

Det blir nya regler för Sveriges vaccinationsprogram. Kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda människor vaccinationer mot vissa smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning bland befolkningen. Det gäller både allmänna vaccinationer och vaccinationer för barn och särskilda riskgrupper. Regeringen bestämmer vilka sjukdomar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Kommuner och landsting utför och bekostar vaccinationerna som därmed blir kostnadsfria för den enskilde. Vårdgivare ska också upprätthålla ett vaccinationsregister.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-08
Justering: 2012-05-31
Betänkande publicerat: 2012-05-31
Trycklov: 2012-05-31
Reservationer 2
Betänkande 2011/12:SoU20

Ny ordning för Sveriges vaccinationsprogram (SoU20)

Det blir nya regler för Sveriges vaccinationsprogram. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda människor vaccinationer mot vissa smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning bland befolkningen. Det gäller både allmänna vaccinationer och vaccinationer för barn och särskilda riskgrupper. Regeringen bestämmer vilka sjukdomar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Kommuner och landsting utför och bekostar vaccinationerna som därmed blir kostnadsfria för den enskilde. Vårdgivare ska också upprätthålla ett vaccinationsregister.

De nya reglerna börjar enligt förslaget gälla den 1 januari 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-11
4

Beslut

Beslut: 2012-06-13
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kriterier för nationella vaccinationsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 2 kap. 3 e § regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:123 punkt 1 i denna del och avslår motion 2011/12:So7 yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M950012
MP20005
FP21003
C20003
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28719043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Rätten att meddela föreskrifter om nationella vaccinationsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 kap. 7 § regeringens förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168), med den ändringen i första stycket att "3 c-3 e §§" ska bytas ut mot "2 kap. 3 c-3 e §§".
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2011/12:123 punkt 1 i denna del och avslår motion
2011/12:So7 av Margareta Sandstedt och Per Ramhorn (båda SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP20005
FP21003
C20003
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28819042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168) i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet har föreslagit under punkterna 1 och 2,
2. lag om register över nationella vaccinationsprogram,
3. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:123 punkterna 1 i denna del, 2 och 3 samt avslår motionerna
2011/12:So243 av Hillevi Larsson (S),
2011/12:So247 av Hillevi Larsson (S),
2011/12:So440 av Désirée Pethrus (KD) och
2011/12:So657 av Désirée Pethrus (KD).

4. Nationellt vaccinationsregister för TBE

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:So323.