Ny myndighetsorganisation inom arbetslivet m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1994/95:AU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.