Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter

Utrikesutskottets betänkande 1995/96:UU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1995-11-23
Justering: 1995-12-05
Betänkande 1995/96:UU3

Alla beredningar i utskottet

1995-11-23, 1995-11-21, 1995-11-16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-12-13
4

Beslut

Beslut: 1995-12-13

Protokoll med beslut