Ny marknadsföringslag m.m.

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2008

Beslut

Ny marknadsföringslag med förbud mot aggressiv marknadsföring (CU21)

Aggressiv marknadsföring, som till exempel oönskad och påträngande telefonförsäljning, ska uttryckligen förbjudas. Det är en av nyheterna i den nya marknadsföringslag som riksdagen har sagt ja till, på förslag från regeringen. Lagen är en anpassning till gällande lagstiftning inom EU och börjar gälla den 1 juli 2008. En annan nyhet i den nya lagen är ett förbud mot direkta köpuppmaningar i reklam till barn i samtliga medier. Lagens tillämpningsområde utvidgas till att även gälla information som lämnas efter ett köp. Därmed blir det förbjudet för en näringsidkare att, efter ett köp, exempelvis lämna felaktig information om rätten att göra en reklamation. De regler som finns i dag om sanktionsmöjligheter mot näringsidkare, till exempel böter eller skadestånd, blir kvar.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ny marknadsföringslag med förbud mot aggressiv marknadsföring (CU21)

Aggressiv marknadsföring, som till exempel oönskad och påträngande telefonförsäljning, ska uttryckligen förbjudas. Det är en av nyheterna i regeringens förslag till ny marknadsföringslag som civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Lagen är en anpassning till gällande lagstiftning inom EU och ska börja gälla den 1 juli 2008.

En annan nyhet i lagförslaget är ett förbud mot direkta köpuppmaningar i reklam till barn i samtliga medier.

Lagens tillämpningsområde ska utvidgas till att även gälla information som lämnas efter ett köp. Därmed blir det förbjudet för en näringsidkare att, efter ett köp, exempelvis lämna felaktig information om rätten att göra en reklamation.

De regler som finns i dag om sanktionsmöjligheter mot näringsidkare, till exempel böter eller skadestånd, ska finnas kvar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.