Ny lotterilag

Kulturutskottets betänkande 1993/94:KrU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1994-04-28, 1994-05-03

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.