Ny instansordning för va-målen

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2015

Beslut

Mark- och miljödomstolarna tar över Va-nämndens uppgifter (CU8)

De uppgifter som Statens va-nämnd har tas över av mark- och miljödomstolarna den 1 januari 2016. Det innebär att det kommer att vara mark- och miljödomstolarna som avgör tvister om vatten och avlopp. En tvist kan till exempel handla om att en fastighetsägare inte är överens med kommunen om hur hög va-avgiften ska vara.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Mark- och miljödomstolarna tar över Va-nämndens uppgifter (CU8)

Regeringen föreslår att de uppgifter som Statens va-nämnd har tas över av mark- och miljödomstolarna den 1 januari 2016. Det innebär att det kommer att vara mark- och miljödomstolarna som avgör tvister om vatten och avlopp. En tvist kan till exempel handla om att en fastighetsägare inte är överens med kommunen om hur hög va-avgiften ska vara.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.