Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2010

Beslut

Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland (MJU23)

Den tidigare så kallade gränsälvsöverenkommelsen mellan Sverige och Finland ska moderniseras. Gränsälvsöverenskommelsen bygger på en mångårig gemensam reglering av Torne älvs användning och skydd från 1971. Sedan dess har stora förändringar skett och Gränsälvsöverenskommelsen ska förändras för att främja samarbetet mellan länderna i miljö- och vattenfrågor. Gränsöverenskommelsen måste också anpassas till respektive lands nationella lagstiftning och till EU:s bestämmelser. Bland annat ska prövningsverksamhet övergå till nationella domstolar och myndigheter. Förvaltningen av fisket ska utövas av Fiskeriverket och Länstyrelsen i Norrbotten län i samarbete med den finska motsvarigheten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-25
Justering: 2010-06-03
Betänkande publicerat: 2010-06-07
Trycklov: 2010-06-07
Reservationer 1
Betänkande 2009/10:MJU23

Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland (MJU23)

Den tidigare så kallade gränsälvsöverenkommelsen mellan Sverige och Finland ska moderniseras. Det föreslår regeringen i en proposition. Gränsälvsöverenskommelsen bygger på en mångårig gemensam reglering av Torne älvs användning och skydd från 1971. Sedan dess har stora förändringar skett och Gränsälvsöverenskommelsen ska förändras för att främja samarbetet mellan länderna i miljö- och vattenfrågor.

Gränsöverenskommelsen måste också anpassas till respektive lands nationella lagstiftning och till EU:s bestämmelser. Bland annat ska prövningsverksamhet övergå till nationella domstolar och myndigheter. Förvaltningen av fisket ska utövas av Fiskeriverket och Länstyrelsen i Norrbotten län i samarbete med den finska motsvarigheten.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-16
4

Beslut

Beslut: 2010-06-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
antar regeringens förslag till
1. lag om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland
2. lag om ändring i miljöbalken
3. lag om ändring i lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled
4. lag om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
5. lag om ändring i fiskelagen (1993:787)
och godkänner
6. gränsälvsöverenskommelsen den 11 november 2009 mellan Sverige och Finland.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:212 punkterna 1-6.

2. Gränsälvskommissionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ12 och 2009/10:MJ319.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m88008
c28001
fp23005
kd23001
v20020
mp19000
-1000
Totalt202112233

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag