Ny förvaltningsstruktur inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Glesbygdsverket läggs ned när två nya myndigheter bildas (NU15)

Glesbygdsverket avvecklas den 1 april 2009. Avvecklingen är en del i en större förändring där verksamheterna vid Verket för näringslivsutveckling (Nutek), Glesbygdsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) samt en del av Konsumentverket ska sammanföras till två nya myndigheter. Det ena blir en myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad regional konkurrenskraft, det andra en myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-15
Justering: 2008-06-03
Betänkande publicerat: 2008-06-09
Trycklov: 2008-06-09
Reservationer 2
Betänkande 2007/08:NU15

Glesbygdsverket läggs ned när två nya myndigheter bildas (NU15)

Glesbygdsverket avvecklas den 1 april 2009. Avvecklingen är en del i en större förändring där verksamheterna vid Verket för näringslivsutveckling (Nutek), Glesbygdsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) samt en del av Konsumentverket ska sammanföras till två nya myndigheter.

Det ena blir en myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad regional konkurrenskraft, det andra en myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Enligt regeringens förslag skulle Glesbygdsverket läggas ned den 1 januari 2009. Näringsutskottet säger ja till förslaget om avveckling, men flyttar alltså fram datumet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-17
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 juni 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avveckling av Glesbygdsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att Glesbygdsverket avvecklas, dock med den ändringen att avvecklingen ska ske den 1 april 2009.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2007/08:78.

2. Myndigheternas verksamhet och lokalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N12, 2007/08:N13 yrkandena 1-3 och 2007/08:N14 yrkandena 1-4.

Reservation 1 (s, v)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m860011
c23006
fp25003
kd21003
v01903
mp00163
Totalt1551311647

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag