Normgivningsfrågor m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1991/92:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.