Nordiskt samarbete

Utrikesutskottets betänkande 1988/89:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 februari 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1988-12-08
Betänkande 1988/89:UU11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1989-02-08