Norden

Utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 juni 2012

Beslut

Nordiskt samarbete (UU9)

Regeringen har lämnat en redogörelse för samarbetet under 2011 mellan de nordiska ländernas regeringar, i första hand verksamheten i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för det parlamentariska samarbetet inom Nordiska rådet. Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-10
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-23
Trycklov: 2012-05-23
Reservationer 4
Betänkande 2011/12:UU9

Alla beredningar i utskottet

2012-05-10, 2012-04-26

Nordiskt samarbete (UU9)

Regeringen har lämnat en redogörelse för samarbetet under 2011 mellan de nordiska ländernas regeringar, i första hand verksamheten i Nordiska ministerrådet. Nordiska rådets svenska delegation har lämnat en redogörelse för det parlamentariska samarbetet inom Nordiska rådet. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-14
4

Beslut

Beslut: 2012-06-19
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U21 yrkandena 1-4, 2011/12:U22 yrkandena 1 och 3-5 samt 2011/12:U27 yrkandena 1-4.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1101010
M100007
MP21103
FP21003
C21002
SD00190
V18010
KD17002
-0001
Totalt1991022028

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Samarbete med närområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U22 yrkandena 2, 6 och 7.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M100007
MP40183
FP21003
C21002
SD19000
V00190
KD17002
-0001
Totalt1821023728

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U28.

4. Skrivelsen och redogörelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:90 och redogörelse 2011/12:NR1 till handlingarna.