Naturresursfrågor och vattenrätt

Civilutskottets betänkande 2010/11:CU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2011

Beslut

Riksdagen vill att regeringen berättar vad den gjort för att lax och ål ska kunna vandra (CU17)

Riksdagen gav våren 2006 regeringen ett uppdrag som rörde laxens vandringsvägar (se 2005/06:BoU11 ). Regeringen skulle undersöka om det går att ändra reglerna så att kraftverksföretagen blir skyldiga att bygga till exempel laxtrappor. Regeringen har inte återkommit i sakfrågan. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att omgående redovisa vad den hittills har gjort och vilka åtgärder som den planerar att vidta med anledning av uppdraget. Nu gäller det inte bara lax utan även ål och annan fisk som vandrar. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av tre motioner. Riksdagen sa också nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2010 om naturresursfrågor och vattenrätt. Motionerna handlar bland annat om åtgärder till förmån för fiske, åtgärder mot stranderosion, skydd av riksintressen och en ny nationalstadspark.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionerna 2010/11:C237, MJ264 yrkande 2 och MJ350 yrkande 3. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-03
Justering: 2011-02-17
Betänkande publicerat: 2011-02-21
Trycklov: 2011-02-21
Reservationer 1
Betänkande 2010/11:CU17

Civilutskottet vill att regeringen berättar vad den gjort för att lax och ål ska kunna vandra (CU17)

Riksdagen gav våren 2006 regeringen ett uppdrag som rörde laxens vandringsvägar (se 2005/06:BoU11). Regeringen skulle undersöka om det går att ändra reglerna så att kraftverksföretagen blir skyldiga att bygga till exempel laxtrappor. Regeringen har inte återkommit i sakfrågan. Civilutskott vill därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att omgående redovisa vad den hittills har gjort och vilka åtgärder som den planerar att vidta med anledning av uppdraget. Nu gäller det inte bara lax utan även ål och annan fisk som vandrar. Utskottet gjorde sitt ställningstagande med anledning av tre motioner.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2010 om naturresursfrågor och vattenrätt. Motionerna handlar bland annat om åtgärder till förmån för fiske, åtgärder mot stranderosion, skydd av riksintressen och en ny nationalstadspark.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-03
4

Beslut

Beslut: 2011-03-09
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 9 mars 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder till förmån för fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om åtgärder till förmån för fiske.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2010/11:C237, 2010/11:MJ264 yrkande 2 och 2010/11:MJ350 yrkande 3.

2. Åtgärder mot stranderosion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C251 och 2010/11:C303 yrkandena 1-3.

3. Skydd av riksintressen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C229 yrkandena 1 och 2, 2010/11:C234 yrkandena 1-3 och 2010/11:C362 yrkande 5.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M100007
MP02302
FP21003
C19004
SD18002
V40132
KD17002
Totalt277231336

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Ny nationalstadspark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C340.